O NÁS

Na Slovenskom  trhu pôsobíme od roku 1993 v oblasti komplexného elektronického zabezpečenia objektov pred požiarmi, ničením, vandalizmom a iným poškodzovaním majetku a osôb. Pracovníci našej spoločnosti majú bohaté skúsenosti s inštaláciou zabezpečovacích systémov v rôznych odvetviach národného hospodárstva od malých objektov až po veľké priemyselné areály. Skúsenosti s elektronickou ochranou v peňažných ústavoch sú garantom pre náročnejších klientov s neštandardnými požiadavkami zabezpečenia. Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovanie služieb najvyššej kvality všetkým užívateľom zabezpečovacích systémov, ako aj ďalším záujemcom o takýto druh služieb z oblasti zabezpečenia objektov pred požiarmi, a to na celom území Slovenskej republiky.
Našou snahou je maximálna spokojnosť zákazníkov a profesionálny prístup k chráneným hodnotám. Prioritou je ochrana životov a predchádzanie škodám spôsobenými požiarmi, vandalizmom a poškodzovaním majetku a osôb. Technické vybavenie a personálne obsadenie spoločnosti dáva záruku na profesionálne zabezpečenie Vašich objektov.

NAŠE SLUŽBY

1. Profesionálnu elektronickú ochranu majetku a osôb.
2. Záručný a pozáručný servis zabezpečovacích a požiarnych  systémov –  na celom území SR.
3. Kontroly a skúšky (revízie) elektrických zariadení na celom území SR.
4. Školenie osôb na inštalácie a opravy.
5. Školenie osôb na obsluhu a údržbu.
6. Bezplatná poradenská služba v oblasti elektronického zabezpečenia ochrany objektov.
7. Odborné posudky pre poisťovne a peňažné ústavy.
8. Poradenské, konzultačné a projektové služby.
9. Spracovanie rôznych variantov riešenia a ponúk podľa požiadaviek zákazníka.
10. Koncovým užívateľom zaistíme inštaláciu na kľúč ( od PD až po realizáciu).
11. Zabezpečenie komplexných dodávok zariadení:
12. Implementácia systémov ochrany do počítačovej nadstavby.
13. Odborné prehliadky, odborné skúšky ( revízie ), záručný a pozáručný servis  priamo alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

ŠKOLIACA ČINNOSŤ

– Na základe dohody s výrobcami zariadení Vám zabezpečíme školenia na kontroly, montáž, opravy, údržbu, odborné prehliadky a skúšky zariadenia na území Slovenskej republiky.
– Školenia pre pracovníkov poverených údržbou zariadení priamo u zákazníka.

SYSTÉMY OCHRANY ZABEZPEČUJÚ NASLEDOVNÉ POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKOV

– Spoľahlivosť celého zabezpečovacieho zariadenia
– Vhodnou kombináciou systémov sa zamedzí vyvolávanie falošných poplachov
Minimálnu údržbu
– Zdravotnú nezávadnosť všetkých komponentov
– Sprehľadnenie miesta vzniku nebezpečenstva ohrozenia osôb a majetku
– Možnosť prepojenia systému na pulty centralizovanej ochrany (PCO + SBS)
– Všetky  prvky ochrany zodpovedajú normám platným v SR a EU (EN54)