PERIMETRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

Perimetrický zabezpečovací systém PZS

Je systém prioritne určený pre stráženie obvodového oplotenia a vonkajších priestorov. Princíp činnosti plotového detekčného systému je založený na vyhodnotení mechanických ruchov pomocou senzorického káblu.
Samotný systém pozostáva z vyhodnocovacej jednotky a riadiacej ústredne.
V menších aplikáciách sa môže vyhodnocovacia jednotka použiť samostatne, pri náročnejších, rozsiahlejších aplikáciách využívame zbernicový systém riadiacej ústredne a vyhodnocovací jednotky. Obidve jednotky môžeme integrovať s iným systémom pomocou reléových výstupov

Systém vyvolá poplach, pokiaľ sa narušiteľ pokúsi:
•    preliezť cez plot
•    prestrihať pletivo
•    nadvihnúť pletivo alebo konštrukciu plotu
•    vstúpiť do stráženého priestoru

Vlastnosti:
•    vysoká odolnosť proti planým poplachom
•    ochrana proti elektromagnetickému a rádiovému rušeniu
•    rovnaká citlivosť po celej dĺžke stráženej zóny
•    jednoduchá a ľahká inštalácia

Infrazávory
Patria k aktívnym detektorom a skladajú sa z vysielača a prijímača. V okamžiku prerušenia lúča je vyhlásený poplach. Infrazávory, sú veľmi obľúbené a často používané ako obvodová ochrana objektu. Vyznačujú sa vysokou spoľahlivosťou a odolnosťou proti falošným poplachom (sneh, dážď, hmla).