REFERENCIE V SR

Zo širokej škály inštalácií uvádzame najrozsiahlejšie a najnáročnejšie akcie realizované v Slovenskej republike

US STEEL, s.r.o., Košice, rok   systém pracuje na PC nadstavbe
ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, a.s. – systém pracuje na PC nadstavbe
VSS  Košice, rok  systém pracuje na PC nadstavbe
JAS a.s. Bardejov, rok  – systém pracuje na PC nadstavbe
PT  Žilina, rok   – systém pracuje na PC nadstavbe
HARMANECKÉ  PAPIERNE.   – systém pracuje na PC nadstavbe
ELEKTRÁRNE  Vojany,
TEPELNÁ  ENERGETIKA  Košice,
SPP o. z. Michalovce,
SPP o. z. Poprad,
NAFTA  GBELY a.s. závod Michalovce, rok
VSE  Košice, rok
KNIŽNICA  Bardejov,
KOR – GYM integ. Zariadenie
MATICA SLOVENSKÁ Martin,
SLOVENKA  Vranov n/Topľou, rok
TRANSGAS,
CHIRADELTA a.s. Humenné,
CHEMLON a.s.Humenné,
CHEMES a.s. Humenné, rok
SOCIÁLNA  POISŤOVŇA  Humenné,
MÚZEUM  Humenné,
SPRÁVA DIAĽKOVÝCH KÁBLOV  Prešov,
MINISTERSTVO OBRANY  SR – VUSS  Košice
SIEMENS  Michalovce,
SLAVOŠOVSKÉ  PAPIERNE,
NEMOCNICA Spišská Nová Ves,
HOTEL  BELLEVUE, Starý Smokovec,
HOTEL FIS, Štrbské Pleso,
HOTEL  HVIEZDA, Dudince,
HOTEL  SOLISKO, Štrbské Pleso
HOTEL  ZLATÝ  BÝK, Rimavská Sobota,
WHIRLPOOL, a.s. Poprad
SLOVENSKÉ  TELEKOMUNIKÁCIE, š.p. OZ  Kollárska 12, Bratislava,
SLOVENSKÉ TELEKOMUNIKÁCIE, Pajštúnska 1, Bratislava,
INFOTEL Topoľčany,
SSE š. p. Žilina – OK Čadca,
ICP s. r. o. Žilina,
Štátny veterinárny ústav Dolný Kubín
TVS Trenčianska Závada,
TENTO, Žilina
JEDNOTA TRNAVA
NEOGRAFIA MARTIN
Konsolidačná banka
CEMAC Horné Sŕnie
NOVÝ CALEX, Zlaté Moravce
Slovenské telekomunikácie, a.s.
Červený Kameň
KRAFT FOODS SLOVAKIA
BUKOCEL, Vranov nad Topľou
NYLSTAR
SWEDWOOD SLOVAKIA, Závažná Poruba
BAUMAX NITRA
VÚB a.s., pobočka Košice, Levice
ČSOB a.s., pobočky Bratislava, Senec,Považská Bystrica, Nové Mesto n./ Váhom, Dubnica n./ Váhom, Prievidza, Dunajská Streda, Piešťany, Nitra, Trnava, Pezinok, Topoľčany ..
Striebro Nemšová
Múzeum Prešov
BENKO – Nábytok Prievidza
VEGUM, Dolné Vestenice
Nemocnica s poliklinikou Žiar n./ Hronom, Rimavská Sobota
Domov dôchodcov Žiar n./ Hronom, Sebedin
Kultúrny dom Bojnice
Športová hala Levice
Ústav zboru väzenskej a justičnej stráže
Nitra – Chrenová
Slovenská poisťovňa Svidník
Harmanecké papierne
Odevné závody kpt. Nálepku Prešov
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Slovenské elektrárne a.s., Vodné elektrárne o.z. LADCE, ILAVA, DUBNICA, TRENČÍN, MADUNICE, NOSICE
Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Trnava
INCHEBA a.s. Bratislava
DSS Želiezovce
DSS Senec, Domus Bene
Hotel Heľpa, Heľpa