SYSTÉMY PRIEMYSELNEJ TELEVÍZIE (CCTV)

Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television)

je použitie kamier k sledovaniu priestorov, k zobrazovaniu záberov z kamier na monitoroch a archivácii  natočených záberov. Skladá sa z kamier, hardwarového vybavenia (hard disku, monitorov) a software. Môže byť doplnený i o mikrofóny a reproduktory, a takmer vždy o záznamové médium pre ukladanie zaznamenaných dát.
V priemysle sú kamery používané v priestoroch nebezpečných ľudskému zdraviu. Ide hlavne o chemický priemysel a prevádzky s radiáciou. V civilnom sektore sa od osemdesiatych rokov presadzujú kamery pre sledovanie verejných priestorov. Zo začiatku pre objekty, ako sú väznice, letecké pristávacie plochy, banky, teda miesta, ktoré boli do tej doby nepretržite strážené zamestnancami dotyčných zariadení. S kamerami sa stretneme na uliciach v centrách miest, obchodoch, dopravných uzloch, cestách, vstupoch do objektov, reštauráciách atd.

Analógové systémy

Fungujú na prenose zvukového a video signálu pomocou rádiových frekvencií. Typicky majú dosah okolo 91 metrov v otvorenom priestore. Steny, dvere a nábytok môžu tento dosah zredukovať. Momentálne väčšina kamier pracuje na 2,4GHz frekvencii. Výhodou je, že signál môže zachytiť akýkoľvek prijímač umiestnený na rôznych miestach.
Digitálne systémy
Fungujú na prenose audio a video analógových signálov zakódovaných ako digitálne pakety cez širokopásmové rádiové frekvencie. Výhodou je väčší dosah, lepšia kvalita videa a zvuku a obojstranná komunikácia medzi kamerou a prijímačom.

IP kamery

IP kamery používajú internetový protokol, ktorý používa väčšina lokálnych sietí na prenášanie videa cez dátové siete v digitálnej podobe. To môže byť voliteľne prenášané cez internet, ktorý umožňuje užívateľom prezerať svoje kamery cez akékoľvek pripojenie k internetu prostredníctvom počítača alebo telefónu. IP video môže byť tiež obmedzené len pre privátnu sieť alebo môže byť nahrávané na vzdialený server.
Samotné kamery sa dajú rozdeliť na niekoľko skupín podľa rôznych kritérií.

DVR záznamové zariadenia

DVR alebo digitálne záznamové zariadenie slúži pre ukladanie obrazového a zvukového záznamu na pevný disk. Pevné disky sa najčastejšie vkladajú priamo do zariadenia. V dnešnej dobe je väčšina modelov vybavená sieťovou kartou, ktorá umožňuje sledovanie kamery i prostredníctvom LAN a internetu, alebo cez mobilný telefón. Tieto funkcie sú vždy špecifikované u jednotlivých modeloch. Počet vstupov pri DVR udáva maximálny počet kamier, ktoré je možné pripojiť.