ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA

Elektronický zabezpečovací systém EZS

Hlavným cieľom elektronického zabezpečovacieho systému EZS je zabrániť krádežiam spôsobených vlámaním do objektov. Venujeme preto dostatočnú pozornosť komplexnej ponuke systémov EZS, a to ako pre výstavbu nových objektov, tak pre inštaláciu v už existujúcich priestoroch.
Inštalácie bezpečnostných systémov má mimo iného i nezanedbateľný prevenčný účinok a v prípade, že skutočne dôjde k vlámaniu, dokáže EZS okamžite predať správu na kompetentné miesta. Najvyššieho účinku zabezpečovacieho systému EZS je možné dosiahnuť v kombinácii s ďalšími zabezpečovacími systémami.
Princíp fungovania systému je taký, že niektoré detektory EZS tvoria plášťovú a niektoré priestorovú ochranu objektu. Tieto detektory sú zapojené do centrálneho miesta, ktorým je v tomto prípade riadiaca ústredňa celého systému, ktorá nepretržite monitoruje stav jednotlivých detektorov a na základe informácií, ktoré od detektorov dostane, aktivuje následné reakcie, ktorými môžu byť napr. aktivovanie sirény, zaslanie SMS správy, aktivovanie nahrávania kamerového systému, predanie informácie na pult centralizovanej ochrany a pod. S ohľadom na nepretržitý vývoj nových technológií, zdokonaľovanie jednotlivých častí systému a tak isto redukcii finančných nákladov je umožnené vyššie využívanie týchto systémov v praxi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.