HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU

Rozhlas

Evakuačný rozhlas slúži na efektívne riadenie evakuácie v prípade krízových situácií. Rozhlas je možné nakonfigurovať aj ako zálohový okruh, čím je zaručené, že jeho prevádzka nebude obmedzená ani v prípade prerušenia optického vedenia, čo je nutné pre nepretržitú prevádzku evakuačného rozhlasu. Samozrejmosťou je čistý, nerušený zvuk a možnosť prepojiť evakuačný rozhlas aj s ostatnými bezpečnostnými systémami.
Inštalácia a projektovanie požiarno-evakuačného rozhlasu

Jeho inštalácia je povinná pokiaľ je predpísaný v zmysle požiarneho projektu vypracovaného požiarnym špecialistom. Samotný projekt požiarneho rozhlasu môže robiť osoba, ktorá má všeobecné oprávnenie na projekciu a súčasne má oprávnenie na projekciu daného systému od konkrétneho výrobcu – podobne je to aj s montážou a revíziou.
Technické riešenie požiarno-evakuačného rozhlasu

Z technického hľadiska je riešený ústredňou, výkonnými zosilňovačmi, vlastnými zdrojmi signálu (mikrofón, tuner, CD prehrávač, …), reproduktormi a rozvodmi (kabelážou). Rozvody sú zvyčajne 100 V z dôvodu zníženia strát na vedeniach, nakoľko často krát sa ozvučujú rozsiahle priestory (sklady, priestranstvá, administratívne a nákupné komplexy…) a pred samotným reproduktorom je prevodový transformátor. Systém je prepojený s elektronickou požiarnou signalizáciou a v prípade prítomnosti požiaru je aktivovaný vnútorný digitálny záznamník. Kabeláž aj prepojenie s ústredňou EPS musí byť z požiaru odolného kábla v zmysle konkrétneho projektu – to znamená, že  systém musí byť funkčný aj v prípade požiaru v objekte po stanovený počet minút (napr. 180).